Traditioner

 
14. februar  

 Børnehaven fejrer sin fødselsdag, med fælles morgenmad, hurraråb og hygge.

Februar/marts 

 

 Fastelavn fejres med udklædning og vi slår katten af tønden.

Marts/april/maj 

  Påsken fejres med påskeklip, finde påskeæg og en fælles påskefrokost.
Maj  Vi siger et festligt farvel til de kommende skolebørn

Maj

 

 

 Blomstens dag.

 Børnene har en blomst med, som de planter og

 passer resten af  sommeren.

 Vi får saftevand og kage.
 Fælles udflugt der varer hele dagen, til eks.

 Odense zoo, Givskud, bondegård eller lign.

 

Juni 

  De ældste børn deltager i karneval.

August

  Sommerfest for børn, forældre og personale arrangeret af bestyrelsen.

December

 

 

  Julegudstjeneste i Domkirken. De ældste børn opfører krybbespil.
 Vi spiser risengrød
 Julefrokost med børn, forældre, søskende og personale.
 Julefrokost med børn og personale.
 Besøg af julemanden.