Solsikkerne

 

Solsikkerne

 

Vi er 15 børn i alderen 2-6 år, 1 pædagog og en pædagogisk assistent. Derudover er souschefen tilknyttet stuen 2 dage om ugen.

 

På Solsikke-stuen vægter vi det sociale samspil meget højt og vi arbejder på, at gøre børnene bevidste om, hvordan man er en god kammerat. Vi ønsker at fremme et trygt miljø, hvor der er plads til forskellighed og accept af dette og hvor man kan øve sig og måske fejle. Vi hjælper hinanden, store og små og vi griner meget sammen. Børnene øver sig i konfliktløsning, vente på tur og i at sætte grænser.

 

Vi veksler mellem tilbud om aktivitet og ”skal-aktivitet” og der er samtidig rig mulighed for leg og spontane tiltag. Vi er tit på biblioteket for at hente bøger, for vi læser rigtig meget. Ofte planlægger vi ud fra, hvad der pt optager børnegruppen og vi griber gerne deres ideer. Vi ønsker at vække børnenes videbegær og lyst til at suge viden til sig.

 

 

Ved vores samlingsstunder laver vi fx yoga, massagehistorie, snakke om forskellige emner, rim og remser, sang eller en lille leg.

Hver dag inden madpakke-spisning skiftes børnene til at lave dagens kalender med dag, dato, årstid og vejrudsigt. Det gør vi for at øge børnenes kendskab til årets gang, men også for at træne børnene i at stå frem foran en gruppe.