Solsikkerne

Vi er 15 børn i alderen 2-6 år, 1 pædagog og 1 pædagogisk assistent.

 

Vi vægter det sociale samspil meget højt og arbejder på at gøre børnene bevidste om, hvordan man er en god kammerat. De øver sig i at løse konflikter, at vente på tur, tage hensyn og sætte grænser. Alt sammen vigtige forudsætninger for en god skolegang.

 

Der veksles mellem tilbud om aktiviteter og "skal-aktiviteter" og der er samtidig rig mulighed for fri leg. Desuden holder vi samlingsstunder, hvor vi bl.a. tager forskellige emner op, læser, spiller små rollespil eller leger en sangleg.

 

Vi tager både ture sammen med hele børnehaven og mindre ture med stuen.