Praktisk A-Z

Stamkort

Hvis der er ændringer i jeres personlige oplysninger i forhold til adresse, telefonnummer eller arbejdssted, vil vi meget gerne vide besked, så vi kan få fat i jer i tilfælde af sygdom eller andet. Oplysningerne kan også ændres via intra.

 

Ankomst og afhentning

I hver garderobe hænger der en elektronisk tavle, hvor i som  forældre selv skal tjekke jeres barn ind når i kommer og ud når i går hjem. Vi henstiller til at i taster ca. afhentningstidspunkt ind, da vores erfaring er, at det har betydning for barnet at kunne spørge og få svar på hvornår, det ca. bliver hentet. 

Hvis barnet hentes af andre end mor og far, vil vi gerne vide besked.

Husk også altid at sige farvel til en voksen, når I går hjem.

 

Endvidere hænger der en tavle i hver garderobe for smør selv. En grøn rund magnet betyder, at der er betalt. (50 kr. pr. måned). Er der ingen grøn prik betyder det i mangler betaling.

 

 

Betaling

Betalingen skal foregå via PBS. I vil modtage en opkrævning fra os i starten, indtil PBS kører automatisk.

Søskenderabat, samt hel eller delvis friplads, søger I hos kommunen og er I berettiget til det, fratrækkes tilskuddet vores opkrævning. I skal altså ikke gøre andet end at søge tilskuddet. Resten foregår automatisk mellem børnehaven og kommunen.

Hvis I ikke betaler, vil det blive anset som en opsigelse af pladsen. I vil naturligvis modtage en rykker inden, så I kan få betalingen bragt i orden.

 

Børnehavestart

Det er vigtigt, at jeres barn får en god start på børnehavelivet. Vi vægter højt, at barnet bliver fortrolig med de voksne og oplever stedet som trygt og rart. Vi opfordrer til, at I kommer på besøg med barnet, inden det skal begynde i børnehaven, samt at opstarten foregår i barnets tempo. De fleste børn har brug for at mor eller far, er med de første par dage og at dagene ikke bliver for lange. Der er mange nye indtryk at fordøje og forholde sig til. Vi tager gerne en snak med jer om, hvad der er det rigtige for netop jeres barn.

 

Forældresamtaler/-samarbejde

Vi vil gøre vores bedste for, at vi får en god og åben dialog omkring jeres barn og I skal endelig ikke holde jer tilbage med spørgsmål eller bekymringer.

I vil få tilbud om en samtale ca.  6 mdr. efter opstart og i november året før skolestart. Derudover kan vi selvfølgelig altid afsætte tid til et møde, hvis der er behov.

 

Friplads

Ved behov for hel eller delvis friplads ansøger I ved kommunen.

 

Fødselsdage

I bestemmer selv om fødselsdagen skal holdes i børnehaven, eller om I vil invitere stuen hjem til jer.

Hvis I holder det i børnehaven, er jeres barn 

velkommen til at dele noget spiseligt ud. Det kan være boller, kage, pølsehorn, frugt eller hvad I nu kommer på. Vi dækker et festligt bord, synger fødselsdagssang og hygger os.

Der bliver lavet en fælles gave, uanset om dagen fejres i børnehaven eller derhjemme.

 

Hjemmeside/intra/facebook

På vores hjemmeside kan I finde relevante oplysninger om bl.a venteliste, vedtægter, personale og bestyrelse. 

 

På hjemmesiden er der link til forældreintra. Ved opstart i børnehaven skal i selv oprette jer, i får en vejledningsbeskrivelse. På intra kan i se billeder og følge med i ugeplaner m.m.

 

På Facebook har vi også en side, som I kan ”synes godt om” og følge med på.

 

Det er yderst vigtigt, at I sørger for at logge ind og oprette, samt opdaterer jeres profil løbende, så vi sikrer, at I altid modtager de informationer, vi sender via Alia intranet, nyhedsbreve og andet der skrives i Alia intranet.

 

Indmeldelse/venteliste

Alle børn kan skrives på venteliste til Cathrine Asylets børnehave.

Børnene optages i henhold til anciennitet på ventelisten - dog har søskende fortrinsret. Vi forbeholder os ligeledes ret til at tage hensyn til børnegruppens sammensætning. Institutionen optager børn, så længe der er ledige pladser.

 

I er meget velkomne til at besøge os, inden I tager stilling til, om jeres barn skal skrives op til en plads. Ring venligst inden, så vi kan afsætte tid til besøget. (tlf 74526060)

I kan udfylde en ansøgning om optagelse på venteliste i børnehaven eller printe en ud fra hjemmesiden og sende den til følgende adresse:

 

Cathrine Asylets Børnehave
Allégade 6
6100 Haderslev

 

Legetøjsdag

Vi har ”legetøjsdag” som vil fremgå af ugeplanen hvornår den finder sted (ca. en gang månedligt). Det betyder, at børnene denne dag må tage lidt legetøj med hjemmefra. Overvej hvad I giver barnet med. Vi kan ikke garantere, at legetøjet kommer retur i samme stand. HUSK NAVN.

De øvrige dage vil vi gerne begrænse mængden af medbragt legetøj, men selvfølgelig er en ”putte-bamse” eller lignende helt okay.

 

Lukkedage

Børnehaven har ingen lukkedage udover de kalenderlagte helligdage.

 

Madpakker og frugt

Jeres barn skal hver dag medbringe en madpakke og en frugtpose. Det er en god ide, hvis frugtposen, udover frugt, også indeholder lidt brød eller andet mere mættende mad.

Vi har ingen striks kostpolitik, men opfordrer til, at I giver jeres barn en sund madpakke med.

De børn som møder tidligt, har mulighed for at få morgenmad i børnehaven (havregryn eller cornflakes) indtil kl 7.30.

 

Børnene tilbydes madpakker ved kl 8.30 og kl 11 spiser vi alle frokost på stuen. Kl 14 er det ”frugt-tid”. Vi serverer mælk eller vand til måltiderne.

Alle børn skal hver dag have deres egen drikkedunk med navn på med i børnehave. Den er god at have i køleskabet, hvis man er tørstig uden for måltiderne, samt tage med på legepladsen eller på tur.

I betaler 50 kr pr måned til mælk og en gang månedlig ”smør selv”.

 

Meddelelser til jer

Vi bestræber os på at informere jer så godt som muligt, så I altid er orienterede om, hvad der sker i børnehaven. Der vil altid hænge planer ved hver stue, hvor I kan få et overblik over ugens aktiviteter, som ligeledes sendes ud på Alia intranet. Her kan I også se, om der er planlagt en aktivitet, som betyder at jeres barn gerne skal møde ind til et bestemt tidspunkt. (I sommerferien og skoleferier er der ingen ugeplaner)

 

Det er yderst vigtigt, at I sørger for at logge ind og oprette jer, samt opdaterer jeres profil løbende, så vi sikrer, at I modtager de informationer, vi sender elektronisk.

 

Middagslur

Har dit barn brug for en lur midt på dagen, kan det sove på en madras indendøre eller udenfor i egen barnevogn.

 

Parkering

Der er mulighed for at parkere på Østergade og på SuperBrugsens P-plads. Se efter træporten med hjerter, som er indgangen til børnehaven. På hjemmesiden under "kontakt", kan I finde en udførlig beskrivelse.

 

Påklædning

Da vi er ude hver dag, er det vigtigt, at jeres barn har tøj med efter vejret. Der må ikke være snore i børnenes tøj og halstørklæder er ligeledes forbudt af hensyn til barnets sikkerhed.

Indendøre er det en god ide, at have et par hjemmesko. Husk desuden at sørge for en god beholdning af skiftetøj i jeres barns garderobe.

Vi vil rigtig gerne have, at I skriver navn i barnets tøj.

 

Sygdom og fravær

Vi vil gerne vide besked, hvis jeres barn er sygt, så vi kan orientere om eventuelle smitsomme børnesygdomme til de øvrige forældre. Hvis jeres barn bliver syg eller kommer til skade i børnehaven, kontakter vi jer.

Husk derfor altid at ajourføre kontaktoplysninger!

 

Søskenderabat

For at søge søskenderabat, kontaktes kommunen. Dette gives på lige fod, som i de kommunale institutioner.

 

Udmeldelse/opsigelse

En opsigelse kan tidligst ske med 1 måneds varsel til d. 1 i en måned. Det vil sige, at hvis I ønsker at jeres barn skal stoppe i børnehaven d. 30 juni, skal I udmelde senest d. 31 maj.

Ved for sen udmeldelse, opkræves betaling for hele den pågældende måned frem til korrekt opsigelsesdato.