Onsdagsgrupper

Hver onsdag samler vi børnene i 3 grupper "de mindste", "mellembørnene" og "skolebørnene", og laver alderssvarende aktiviteter med dem, for at imødekomme deres respektive behov.

 

Det er blandt andet på disse dage, at der arbejdes aktivt med at klargøre de ældste børn til at skulle i skole.