Inklusion

Vores opfattelse af inklusion:

 

Alle børn er forskellige og har hver deres individuelle behov. For at alle kan få lige muligheder for trivsel og udvikling, skal børnene behandles forskelligt. Vi møder børnene, hvor de er og arbejder på at fremme deres styrker, samt give støtte og opbakning så de kan vokse på de områder, hvor de er udfordret.

 

Vi har fordelt børnene på 3 stuer og er knap så mange børn på hver stue, som i mange andre institutioner.

 

Vores hverdag er forudsigelig og struktureret, så barnet hurtigt kommer ind i en god og tryg rutine. Dog er der også plads til spontane indfald og improviserede aktiviteter.

 .

 

Der er mange andre forskellige små individuelle hensyn, som skal tages for, at alle børn kan få en god dag i børnehaven. Nogen går til talepædagog, nogen kan ikke tåle mælk, nogen skal ses på af en fysioterapeut eller psykolog. Det er vores erfaring, at de øvrige børn meget hurtigt accepterer dette. Vi lægger op til, at det er en naturlig del af dagligdagen og ser det som en styrke, at vi ikke alle er ens.

 

Vi bruger kommunens PPR- team (pædagogisk, psykologisk rådgivning), hvis et barn har brug for talepædagog, fysioterapeut eller psykolog. Et sådant tiltag vil altid ske i samråd med jer.