Huset

Cathrine Asylet er Haderslevs ældste børnehave. Helt tilbage fra 1868 har der været daginstitution i vores hyggelige gamle hus.

 

Børnehaven ændrede i 2011 status fra kommunal til selvejende-privat institution. Vi får drifttilskud fra kommunen og prisen for børnehavepladsen er den samme som i de kommunale institutioner. Kommunen har tilsynspligt og vi følger vedtagne love og overenskomster. Vi benytter os også af psykologer, talepædagoger, ergo- og fysioterapeuter osv. fra kommunalt regi.

 

Vi har i alt 45 pladser og børnene er fordelt på 3 stuer med 15 på hver. I stueetagen holder Valmue-stuen og Solsikke-stuen til. På 1. sal ligger Anemone-stuen. Til hver stue er tilknyttet en pædagog og en pædagogmedhjælper. De voksne har dog et godt kendskab til samtlige børn, da vi opfatter huset som en helhed.

 

Vi vægter et godt og konstruktivt samarbejde med jer, hvor det er tilladt at sige tingene åbent og ærligt. I kan altid komme til os med små og store bekymringer vedrørende jeres børn eller hvis der er noget I undrer jer over.

 

Nøgleordene i vores pædagogiske arbejde er ligeværdighed, inklusion og ansvarlighed. Vi vægter derudover nærvær og omsorg, sociale kompetencer, oplevelser og udvikling!

Læs om huset i undermenuerne.

 

 
What do you want to do ?
New mail