Bestyrelsen

Som privat institution har bestyrelsen ansvaret for den overordnede ledelse. Lederen varetager den pædagogiske og daglige administrative ledelse. Bestyrelsen består af 8 medlemmer – 4 forældrerepræsentanter, 2 professionelle bestyrelsesmedlemmer og 2 fra personalegruppen. Derudover deltager lederen i bestyrelsesmøderne.


Forældrerepræsentanterne vælges inden udgangen af oktober for 2 år ad gangen. (2 i lige årstal, 3 i ulige) Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand. Bestyrelsen kan altid kontaktes. Se info på hjemmesiden eller kontakt personalet.

 

 

 

Download: Bestyrelses liste (pptx - 66 kb)

 
What do you want to do ?
New mail