Anemonerne

Anemonerne


Anemonerne er en stue med 15 glade og livlige børn i alderen 2-6 år. På stuen er der tilknyttet 1 pædagog og 1 pædagogmedhjælper og derudover er souschefen tilknyttet stuen 2 dage om ugen.


Vi prioriterer at komme på gåtur ud af huset én gang om ugen i lokalområdet, vi tager gerne madpakken med, især i sommerhalvåret.

I det daglige giver vi plads til den frie leg, da legen har stor betydning, for barnets individuelle udvikling og i relationen børnene imellem. Derudover tilbyder vi planlagte aktiviteter, hvoraf nogle vil være ”skal aktiviteter”, for børnene.

Vi udarbejder hver uge en ugeplan, hvor der fremgår hvad den kommende uge vil indeholde af pædagogiske aktiviteter, dog er planen aldrig mere fast end der er plads til spontanitet og det at kunne følge børnenes spor.

På stuen er vi optaget af naturen og ”jord til bord konceptet”, dette kommer til udtryk ved at vi henter ”ting” i naturen som vi enten bruger kreativt eller i køkkenet, til smagsprøver.


Vi prioriterer nærvær, trivsel og omsorg højt i dagligdagen, derfor er der altid plads til en favn at sidde i og der uddeles mange krammer i løbet af dagen.

Det er vigtigt for os at alle børn er en del af fællesskabet, at det enkelte barn føler sig set, hørt og forstået. Vi arbejder meget med selvhjulpenhed især i garderoben og på badeværelset, hvilket er med til at give det enkelte barn små succesoplevelser dagen igennem.

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail