Velkommen til Cathrine Asylets Børnehave

Vinter – Juletid og CORONA

 

Vinter starter lige om lidt, snart er det også juletid og inden vi ser os om, skriver vi år 2021 og kan lægge et anderledes år bag os.

 

Generalforsamling blev afholdt i oktober og der var god tilslutning, vi fik valgt 3 nye til bestyrelsen og vi har fået dem introduceret til arbejdet og har holdt de første møder.

 

Vi fik også vedtaget dannelsen af en ”Støtteforening” hvor 3 forældre har sat sig i spidsen for at få denne op at køre ud fra de vedtægter der blevet udarbejdet og vedtaget på Generalforsamlingen.

 

Formålet med støtte foreningen er at forsøge at skaffe midler til endnu flere tiltag i institutionen, her kan alle optages som medlemmer og forældre der bruger huset, er selvfølgelig en del af denne forening.

Vi har allerede søgt et par fonde og har af Det Schaumanske Familiefond fået en tildeling på 10.000 kr. som vi er megastolte og meget taknemmelige for.

 

Vinter og juletid betyder hygge, hygge og så hygge, dog har vi grundet CORONA regler været nødsaget til at justere på Lucia arrangement og Krybbespil i Domkirken, således det nu afholdes jævnfør de udstukne regler.

Julemanden kommer helt sikkert forbi, så vi sikrer det alligevel bliver en skøn tid.

 

Økonomi 2020 og budget 2021

 

Vores endelig økonomi og resultat for året 2020, afventer fortsat afgørelsen omkring den refusionsstørrelse vi får tildelt som følge af Corona.

Regeringen tildelte alle kommuner i juli / august et stort milliard beløb og der er fortsat ikke en endelig afgørelse i vores kommunen mht. fordelingen, først når vi kender denne kan vi lave et estimat på året.

 

Vi har udarbejdet og vedtaget budget 2021, hvor vi trods byggeplaner forventer at komme ud med et lille plus på driften.

 

Tilbygning i 2021 – seneste nyt!

Vores planlagte tilbygning har vi nu fået indhentet tilbud, aftalt valg af håndværkere samt er der nu udarbejdet en tidsplan, hvor vi starter byggeriet uge 10 i 2021 og forventer at være indflytningsklar medio juli.

Vi har ligeledes indgået en aftale med de ”Grønne Pigespejdere” i Haderslev om at låne deres hytte på dage hvor vi ikke alle kan være i huset på grund af byggeriet. En fantastisk dejlig aftale som giver mange nye muligheder for oplevelser til alle børn i den periode.

 

Påtænker du, at dit barn skal gå i Cathrine Asylets børnehave, er det nu du skal sikre dig en af pladserne i fremtiden - vigtigt at du henvender dig så hurtigt som muligt - også selvom det måske først er i 2021 eller helt ude i 2023.

 

 Cathrine Asylets Børnehave er en lille institution med max. 45 pladser, hvoraf 6 pladser kan optages af børn i alderen 2 - 2,11 år. Lige nu har vi meget stor tilslutning til vores børnehave, men vil gerne hilse på endnu flere interesserede forældre med deres børn, så kontakt os endelig for et besøg (74 52 60 60).

 

Cathrine Asylets Børnehave har ingen lukkedage. Børnehavens mail: cathrineasyl@c.dk