Velkommen til Cathrine Asylets Børnehave

 

Seneste nyt

 

Forår, snart sommer og CORONA tiden

 

Da vi gik foråret i møde, var vi fulde af glæde og optimisme, så lukkede Mette Frederiksen landet og vi lukkede kortvarig børnehaven og sendte børn og voksne hjem.

Kort tid efter lukkede vi atter op for nødpasning, da vi havde forældre der havde brug for pasning da de varetog kritiske funktioner i samfundet.

 

15. april åbnede vi igen på mere ”normal vis”, dog med en masse praktiske foranstaltninger for børn, voksne og personalet.

En gruppe arbejdede igennem påsken, således vi atter kunne åbne og dette med opfyldelse af alle krav fra myndighederne.

Fase 1 kaldte vi denne genåbning, det indebar masser af struktur, fordeling af arealer, planlægning af ude tiden, afstande til hinanden, reduceret mængde af legesager som hyppigt vaskes og efter en kort periode har vi fået praktikken til at virke.

 

Vi er nu nået til fase 1a, hvor vi kan udvide åbningstiderne for vores kunder og vi har lagt en plan for Fase 2 hvor alle børn er retur med oprettelse af en stue 4, således de krav der findes i dag kan overholdes, her afventer vi dog meldingen og krav fra Regeringen og myndighederne.

 

Vores forældre, personalet og ikke mindst vores børn har klaret forandringerne meget godt og ved fælles hjælp og indsats har vi fået det til at fungere, således børnehaven igen summer af glade og dejlige børn og voksne.

 

Økonomi 2020

 

Vi har ansat ekstra personale til pasning af børn, samt til rengøring af legesager og kontaktflader, samt anskaffet vaske mm til at kunne leve op til alle krav.

Vi kender ikke lige nu refusions mulighederne, men det forventer vi afklaret meget snart, men vi ved det vil påvirke vores økonomi i 2020 i negativ retning.

 

Tilbygning i 2020 – seneste nyt!

Vores planlagte tilbygning har vi sat på en ”lille” pause, dels kan vi ikke undvære arealer lige nu under et byggeri, dels skal vi have fuldstændig styr på økonomien som følge af COVID19.

 

Vi er dog fortsat meget optimistiske trods tiden vi lever i og glæder os til kunne fortsætte udviklingen af huset.

 

Påtænker du, at dit barn skal gå i Cathrine Asylets børnehave, er det nu du skal sikre dig en af pladserne i fremtiden - vigtigt at du henvender dig så hurtigt som muligt - også selvom det måske først er i 2021 eller helt ude i 2023.


 

 

Cathrine Asylets Børnehave er en lille institution med Max. 45 pladser, hvoraf 6 pladser kan optages af børn i alderen 2 - 2,11 år. Lige nu har vi meget stor tilslutning til vores børnehave, men vil gerne hilse på endnu flere interesserede forældre med deres børn, så kontakt os endelig for et besøg (74 52 60 60).

 

Cathrine Asylets Børnehave har ingen lukkedage. Børnehavens mail: