Allégade 6, 6100 Haderslev, Tlf.: 74526060 
 
  Udmeldelse/opsigelse
 
En opsigelse kan tidligst ske med 1 måneds varsel til d. 1 i en måned. (Det vil sige, at hvis I ønsker at jeres barn skal stoppe i børnehaven d. 30 juni, skal I udmelde senest d.31 maj.)

Ved for sen udmeldelse, opkræves betaling for hele den pågældende måned frem til korrekt opsigelsesdato. 


Sidst opdateret 9. oktober 2017