Allégade 6, 6100 Haderslev, Tlf.: 74526060 

 

SENESTE NYT 

Efteråret og vinter perioden er over os.

Der har været afholdt årsmøde / generalforsamling, hvor vi fik gennemgået året der er gået, set på økonomien, fortalt om indholdet i strategien samt afholdt valg til bestyrelsen.

Mange havde valgt at genopstille og en ny blev der også plads til. Således er alle vore pladser igen besat til et kommende år i bestyrelsen – efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig.

Se mere om hvem der har hvilke poster på hjemmesiden under bestyrelsen.

Rammerne for generalforsamlingen var mega meget hygge med mad og drikke fra Food Story og vine fra Fratelli med Jacob, som fortalte, om vine fra Italien – en rigtig hyggelig aften i godt selskab – som vi hørte det i løbet af aftenen, er det værd at gentage.

”Rum, Rummelig og Cyberspace” hedder børnehavens nye strategi frem mod år 2023.

Her arbejdes der p.t. med at få de sidste tegninger klar for tilbygningen, hvorefter vi kan blive klar til at kunne gå i udbud på opgaven.

Aftaler med banken skal ligeledes på plads, og det skal vores endelige 2020 budget også , således vi kan blive klar på alle tiltag for det kommende år.

Personalegruppen har haft pædagogisk dag med en ekstern konsulent, som forud for dagen havde gennemført en JTI profilanalyse på alle,  samt gennemført en personlig samtale med alle medarbejdere. En fantastisk dag med fokus på at kunne spille hinanden gode i personalegruppen, til gavn for dem selv, børn, forældre og hele børnehavens ve og vel.

På stuerne begynder hyggen virkelig at brede sig, og der er allerede de første efterårs- ,vinter- og juletiltag. En dejlig tid hvor lysene i alles øjne tiltager efterhånden som december nærmer sig.

Påtænker du, at dit barn skal gå i Cathrine Asylets børnehave, er det nu du skal sikre dig en af pladserne i fremtiden - vigtigt at du henvender dig så hurtigt som muligt - også selvom det måske først er i 2020 eller helt ude i 2022.

Cathrine Asylets Børnehave er en lille institution med max. 45 pladser, hvoraf 6 pladser kan optages af børn i alderen 2 - 2,11 år. Lige nu har vi meget stor tilslutning til vores børnehave, men vil gerne hilse på endnu flere interesserede forældre med deres børn, så kontakt os endelig for et besøg (74 52 60 60).

Cathrine Asylets Børnehave har ingen lukkedage. Børnehavens mail: cathrineasyl@c.dk